Home

Welkom bij ParASSchute.

ParASSchute is er voor mensen, gezinnen, netwerken en scholen die hulp nodig hebben bij problematiek rondom autisme. Autisme valt onder de parASSchute van Autisme Spectrum Stoornissen. We bieden ondersteuning op diverse manieren. Je kan hierbij denken aan kortdurende behandeling, e-coaching, training en maatwerk-trajecten voor zowel individuen als professionals.

ParASSchute kan ondersteuning of behandeling bieden aan

  • mensen die vermoeden dat er sprake is van autisme, geen diagnose wensen maar wel behoefte hebben aan handvatten en uitleg;
  • mensen die diagnose en/of behandeling hebben gehad en weer even op weg geholpen moeten worden;
  • mensen die levensfaseproblematiek ervaren; overgang van basis naar voortgezet onderwijs, puberteit, verhuizing, scheiding.

Mocht er uiteindelijk meer hulp (of toch een diagnose) nodig zijn dan beschikt ParASSchute over een uitgebreid netwerk wat zorgt voor korte communicatie-lijnen. Hierdoor kan er snel en persoonlijk gehandeld worden.

Naast de ondersteuning en behandeling aan mensen met ASS-problematiek richt de expertise van ParASSchute zich ook op professionals.

Beroepskrachten die werken met kinderen en/of jongeren met ASS-problematiek kunnen middels psycho-educatie en maatwerk trajecten meer inzicht in autisme krijgen. Hierdoor ontstaat er meer grip op gedrag, zodat de professional beter in staat zal zijn om aan te sluiten bij het individu.

Het informeren, coachen en begeleiden van deze beroepskrachten tijdens de uitvoering van hun werk behoort zeker tot de mogelijkheden.

Geïnteresseerd in de manier van werken van ParASSchute? Kijk bij Werkwijze of neem vrijblijvend contact op via Contact.