Tarieven

Bij ParASSchute werken we graag met overzichtelijke en duidelijke tarieven.

De start wordt altijd gevormd door het voeren van een intakegesprek. Hierin gaan we kijken naar de hulpvraag en verwachtingen. Dit intakegesprek is van belang omdat het gaat om maatwerk. Een intakegesprek bij ParASSchute duurt ca. 30 minuten en is geheel kosteloos en vrijblijvend.

Na het intakegesprek kijken we samen of, en zo ja, hoe we het hulpverleningstraject het beste vorm kunnen geven.

Het tarief dat wij hanteren bedraagt € 65,- per uur. Dit tarief geldt voor alle vormen van persoonlijke begeleiding en behandeling.

Voor avonden waarbij we het hele netwerk betrekken geldt een vast tarief.

Voor workshops, trainingen en inzet voor scholen en andere profesionals gelden aparte tarieven.  Voor informatie hierover neem gerust Contact op.

Meer informatie over onze werkwijze kunt u hier vinden.